Zdalne szkolenie z obsługi systemu STW+ (System Środki Trwałe)  firmy RADIX


Do pobrania:

Szczegółowy plan zajęć

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z podatku VAT

Miejsce szkoleń:
Szkolenie zdalne - webinarium
Termin szkolenia:
16 09 2021 Godzina: 10:00
30 09 2021 Godzina: 10:00


Zgłoszenia proszę wysyłać najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem szkolenia na adres: szkolenia@infojar.pl
W zgłoszeniu należy podać adres mailowy na który będzie wyłany link do szkolenia, dane do faktury oraz imiona i nazwiska zgłaszanych osób,
jeżeli chcą Państwo skorzystać ze stawki VAT zwolnionej wypełnione oświadczenie (oryginał) prosimy przesłać na nasz adres.
Ewentualna rezygnacja z udziału w szkoleniu po wcześniejszym zgłoszeniu się, możliwa jest najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem szkolenia.
Rezygnacja złożona w późniejszym czasie, skutkować będzie obciążeniem Państwa całkowitym kosztem szkolenia.