Zdalne szkolenie z obsługi systemu WIP+ (System Windykacji i Opłat) firmy RADIX
konfiguracja tytułów wykonawczych, integracja z eTW

Do pobrania:

Szczegółowy plan zajęć

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z podatku VAT

Miejsce szkoleń:
Szkolenie zdalne - Webinarium
Terminy szkoleń:
  6 08 2021 Godzina: 10:00
17 08 2021 Godzina: 10:00
31 08 2021 Godzina: 10:00
24 09 2021 Godzina: 10:00
15 10 2021 Godzina: 10:00

Zgłoszenia proszę wysyłać na 1 dzień przed wyznaczonym terminem szkolenia na adres: szkolenia@infojar.pl
W zgłoszeniu należy podać adres mailowy na który będzie wyłany link do szkolenia, dane do faktury oraz imiona i nazwiska zgłaszanych osób,
jeżeli chcą Państwo skorzystać ze stawki VAT zwolnionej wypełnione oświadczenie (oryginał) prosimy przesłać na nasz adres.
Ewentualna rezygnacja z udziału w szkoleniu po wcześniejszym zgłoszeniu się, możliwa jest najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem szkolenia.
Rezygnacja złożona w późniejszym czasie, skutkować będzie obciążeniem Państwa całkowitym kosztem szkolenia.