Szkolenie z obsługi systemu STW+ (System Środki Trwałe) wersja webowa firmy RADIX

Każdy uczestnik szkolenia wykonuje zadane ćwiczenia przy osobnym komputerze.
W trakcie szkolenia zapewniamy pełen serwis kawowy oraz obiad.
Do pobrania:

Szczegółowy plan zajęć

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z podatku VAT

Miejsce szkoleń:
Sala Szkoleniowa, Kowalew, Bolesława Chrobrego 1, 63-300 Pleszew

Zgłoszenia proszę wysyłać do dnia 9.04.2020 r. na adres: szkolenia@infojar.pl
W zgłoszeniu należy podać dane do faktury oraz imiona i nazwiska zgłaszanych osób,
jeżeli chcą Państwo skorzystać ze stawki VAT zwolnionej wypełnione oświadczenie (oryginał) prosimy zabrać na szkolenie.
Ewentualna rezygnacja z udziału w szkoleniu po wcześniejszym zgłoszeniu się, możliwa jest najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.
Rezygnacja złożona w późniejszym czasie, skutkować będzie obciążeniem Państwa całkowitym kosztem szkolenia.