Szkolenie z obsługi systemów KADRY+ (System Obsługi Kadr), PŁACE+ (System Płacowy) firmy RADIX
Szkolenie jest praktyczne, każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze.
W trakcie szkolenia zapewniamy pełen serwis kawowy oraz obiad.
Do pobrania:

Szczegółowy plan zajęć

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z podatku VAT

Miejsce szkoleń:

Workband Sale Szkoleniowe

Aleksandra Hercena 3-5
50-453 WrocławZgłoszenia proszę wysyłać do dnia 16.04.2020 r. na adres: szkolenia@infojar.pl
W zgłoszeniu należy podać dane do faktury oraz imiona i nazwiska zgłaszanych osób,
jeżeli chcą Państwo skorzystać ze stawki VAT zwolnionej wypełnione oświadczenie (oryginał) prosimy zabrać na szkolenie.
Ewentualna rezygnacja z udziału w szkoleniu po wcześniejszym zgłoszeniu się, możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.
Rezygnacja złożona w późniejszym czasie, skutkować będzie obciążeniem Państwa całkowitym kosztem szkolenia.