Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.

Sekretariat:


      Poświadczenie własnoręczności podpisu.

I. Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. Wniosek, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej podpis do poświadczenia.
 
III. OPŁATA:
 
1. Poświadczenie 1 podpisu - 9 zł.
 
IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Od ręki.
 
V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Zagórowie - pok. nr 101.